Miasto Inowrocław

Miasto Inowrocław

Inowrocław to jedno z największych miast województwa kujawsko-pomorskiego, tytularna stolica Kujaw Zachodnich. Dziś obszar administracyjny miasta wynosi 3 tys. hektarów, z czego ponad 300 hektarów to zieleń. Miasto o bogatej tradycji, dobrej sieci infrastrukturalnej i z dużymi możliwościami kooperacyjnymi, stwarza korzystne warunki rozwoju, będąc pod wieloma względami miastem atrakcyjnym dla inwestorów, nagradzanym i wyróżnianym w konkursach na szczeblu wojewódzkim i krajowym.

Inowrocław w rzadki sposób łączy przemysł i nowoczesność z ekologią i zaletami uzdrowiska. W mieście działają firmy z branży poligraficznej, budowlanej, producenci soli i solanki, firmy z branży chemicznej i metalurgicznej. W odpowiedzi na rosnące wymagania potencjalnych inwestorów Miasto przygotowało strefy inwestycyjne z przeznaczeniem na usługi, przemysł i magazyny. Zaletą dla przedsiębiorców jest m.in. centralne położenie i dobre skomunikowanie Inowrocławia z resztą kraju, a cechy uzdrowiskowe i 85 ha Parku Solankowego to magnes dla branży wellness.

To dynamicznie rozwijające się miasto z dużym potencjałem.

Urząd Miasta Inowrocławia

Aleja Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław
tel.: +48 52 355 53 00
e-mail: urzad@inowroclaw.pl
www.inowroclaw.pl

Koncepcja architektoniczno-budowlana dla inwestycji w Inowrocławiu przewiduje budowę jednego budynku wielorodzinnego o łącznej liczbie 107 mieszkań. Koszt inwestycji wyniesie ponad 34 300 000 zł.