Gmina Mogilno

Gmina Mogilno

Gmina Mogilno jest gminą miejsko – wiejską, którą zamieszkuje ok. 25 tys. osób (w tym ok. 12 tys. w mieście). Posiada 30 sołectw i zajmuje obszar o powierzchni 256,11 km2 (z tego samo miasto 8,5 km2 ).  Położona jest na Pojezierzu Gnieźnieńskim. Mogilno należy do najstarszych osad pogranicza Wielkopolski, najwcześniejsze ślady jej istnienia pochodzą z VII wieku. Początkowo było wsią służebną, lecz dzięki położeniu na prastarym szlaku bursztynowym szybko stało się osadą targową.

W II drugiej połowie XI sprowadzeni przez Bolesława II Śmiałego benedyktyni otrzymali od księcia akt fundacyjny wraz z nadaniami ziemskimi. Zakonnicy wznieśli kościół pod wezwaniem św. Jana Apostoła i przylegające do niego zabudowania klasztorne. 17 maja 1398 r. król Władysław Jagiełło nadał rozwijającej się na wzgórzu osadzie prawa miejskie, które później potwierdzili: król Zygmunt Stary (1548 r.) oraz król Jan Kazimierz (20 grudnia 1666 r.). Wraz z nadaniem Mogilnu praw miejskich ustalono również jego herb.

Mogilno leży na Szlaku Piastowskim i jest jednym z jego atrakcyjniejszych punktów oraz doskonałą przystanią dla turystów zainteresowanych historią państwa polskiego. Stąd można łatwo dojechać do Poznania, Gniezna, Trzemeszna, Strzelna, Kruszwicy, Biskupina oraz sanktuariów w Markowicach i Licheniu.

Walorem ziemi mogileńskiej są malowniczo położone, czyste jeziora, otoczone niewielkimi skupiskami drzew. Urok tych terenów zachęca do inwestycji w rozwój infrastruktury turystycznej.

Urząd Gminy Mogilno
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

tel.: 52 31 85 500
e-mail: sekretarz@mogilno.pl
www.mogilno.pl

Koncepcja architektoniczno-budowlana dla inwestycji w Mogilnie przewiduje budowę dwóch budynków wielorodzinnych o łącznej liczbie 60 mieszkań. Koszt inwestycji wyniesie ponad 18 474 000 zł.