Gmina Koronowo

Gmina Koronowo to gmina miejsko-wiejska położona w województwie kujawsko-pomorskim, w północno-zachodniej części powiatu bydgoskiego. Gmina ma charakter turystyczno-rolniczy, jest największa w powiecie i obejmuje 41170 ha, w tym miasto 2818 ha. Na obszarze gminy poza miastem Koronowem znajdują się 33 sołectwa.

Na terenie gminy zarejestrowanych jest ok. 1200 podmiotów gospodarczych. Natomiast z 38352 ha ogólnej powierzchni gruntów w gminie, na użytki rolne przypada 21820 ha (56,9%), w tym 19936 ha na grunty orne (31,1%), a na lasy 11906 ha (31,0%).

Urząd Miejski w Koronowie

Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo
tel.: +48 52 3826-400
e-mail: sekretariat@um.koronowo.pl
https://www.koronowo.pl/

W Gminie Koronowo planujemy budowę 70 mieszkań.