Gmina Gostycyn

Gmina Gostycyn położona jest na zachodnim skraju Borów Tucholskich i obejmuje swoim obszarem zachodnią część Zalewu Koronowskiego i doliny rzek Kamionki, Sępolenki, Brdy, południową część Tucholskiego Parku Krajobrazowego i północno-wschodnią część Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Liczne doliny rzeczne i wiele czystych jezior: J. Szpitalne, Średniak, Wielki Mędromierz, dostarczą wielu niezapomnianych wrażeń. Wędrując po naszej krainie, można podziwiać wspaniałe zabytkowe kościoły oraz pałace i dwory: w Kamienicy, Wielkiej Kloni, przy których  rozciągają się założenia parkowe. Park w Wielkiej Kloni częściowo został zniszczony przez nawałnicę z 2017 roku. Obecnie jest odnawiany. W części parku zostały nasadzone dęby, które symbolizują pamięć o osobach, które zostały zamordowane w Katyniu, Bykowni, Twerze lub Charkowie w ramach programu „ Katyń - Ocalić od zapomnienia” – Dęby Pamięci Zbrodni Katyńskiej.

Niewątpliwą atrakcją turystyczną oraz szczególnie cennymi zabytkami są : XIX – wieczny budynek ptaszarni w Łyskowie oraz bezcenne obiekty po byłej stacji kolejowej Pruszcz Bagienica oraz pozostałości po kopalniach węgla brunatnego w Pile.

Gmina Gostycyn ma powierzchnię 136 km2  i zamieszkuje ją ponad 5,4 tys. osób. Przez centrum gminy przebiega droga wojewódzka stanowiąca główne połączenie Tucholi z Bydgoszczą. Gmina posiada bardzo korzystny zwarty kształt, a ośrodek gminny m. Gostycyn położona jest centralnie i jest dobrze dostępna z terenu całej gminy. Administracyjnie gmina podzielona jest na 10 sołectw: Gostycyn, Kamienica, Pruszcz, Bagienica, Mała Klonia, Wielka Klonia, Przyrowa, Wielki Mędromierz, Łyskowo, Piła.

Aktywizacja gospodarcza gminy i restrukturyzacja rynku pracy w kierunku rozwoju działalności pozarolniczych pozwoliły na stosunkowo płynne zmniejszenie liczby osób utrzymujących się z rolnictwa, a tym samym na poprawę efektywności gospodarowania. Zwiększenie liczby miejsc pracy nastąpiło między innymi poprzez rozwój turystyki i przetwórstwa rolnego. Wśród gmin wiejskich powiatu tucholskiego mamy najwyższy wskaźnik przedsiębiorczości wyrażony liczbą zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców na obszarach wiejskich. Wskaźniki branżowe dla rodzajów działalności wskazują, że stosunkowo dobrze rozwinięta jest produkcja artykułów spożywczych oraz budownictwo.

Urząd Gminy Gostycyn

ul. Bydgoska 8, 89 - 520 Gostycyn
tel.: +48 52 336 73 10
e-mail: gostycyn@las.pl
www.gostycyn.pl

Koncepcja architektoniczno-budowlana dla inwestycji w Gostycynie  przewiduje budowę dwóch budynków wielorodzinnych o łącznej liczbie 60 mieszkań. Koszt tej inwestycji wyniesie ponad 16 823 000 zł.