Gmina Sicienko

Gmina Sicienko zajmuje obszar 179,46 km² i jest drugą co do wielkości gminą w powiecie bydgoskim. Jest najbliższym sąsiadem Bydgoszczy od strony północno-zachodniej. W skład gminy Sicienko wchodzi 21 sołectw liczących 39 miejscowości zamieszkanych przez ponad 9.700 mieszkańców. Ich liczba systematycznie wzrasta.

Gmina bogata jest w liczne kompleksy leśne. Miłośnicy ciszy, czy zapaleni grzybiarze znajdą tu sporo miejsca dla relaksu. Wiele terenów jest chronionych przyrodniczo i krajobrazowo. Cały obszar gminy łączą szlaki turystyczne - Wierzchuciński Szlak Czterech Jezior pozwala odetchnąć świeżym powietrzem, Szlak Umocnień Przedmościa Bydgoskiego ze schronami żelbetowymi - poznać historię działań wojennych, a szlak „pól malowanych” uroki wiejskiego krajobrazu. Wyprawy nimi sprzyjają przede wszystkim poznaniu walorów środowiska naturalnego – dziewiętnastowiecznych parków dworskich, pomników przyrody, obszarów chronionych, roślin i zwierząt. W miejscowościach Wojnowo, Mochle i Kruszyn okres świetności ziemiaństwa pozostawił zespoły dworsko-parkowe. Duży wpływ na rozwój terenu miała budowa w 1774 roku Kanału Bydgoskiego przebiegającego przez południową część Gminy. Kanał łączy się z Kanałem Górnoneteckim wchodząc w skład szlaku wodnego o nazwie Wielka Pętla Wielkopolski. Życie kulturalne toczy się w wiejskich świetlicach oraz Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w Sicienku, którego siedziba mieści się w jednym z najbardziej charakterystycznych budynków w Gminie – byłej pastorówce i porodówce. Mieszkańcy mogą korzystać także z nowoczesnych boisk sportowych i placów zabaw. Gmina Sicienko organizuje wiele ciekawych imprez o charakterze regionalnym i lokalnym, m.in. piknik z okazji święta plonów, Majówkę połączoną z Piknikiem "Postaw na rodzinę", Galę Sportu, cykl spotkań "Kobieta z pasją", Jarmark produktów Lokalnych. Gmina dba o mieszkańców budując i remontując przy wsparciu środków unijnych drogi, sieć wodociągową i kanalizacyjną. Do nowoczesnych standardów dostosowywane są odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.

Podnosząc poziom infrastruktury technicznej i wykorzystując swoje atuty w postaci położenia i urody krajobrazu Gmina Sicienko stała się niezwykle atrakcyjnym miejscem dla realizacji budownictwa jednorodzinnego. Przebiegająca przez gminę siatka dróg krajowych (S5, 10, 25), leżący na terenie gminy węzeł Bydgoszcz Zachód i Bydgoszcz Opławiec, duża ilość terenów inwestycyjnych oraz niskie podatki sprawiają, że jest to też świetne miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej.

Bardzo atrakcyjne jest położenie komunikacyjne gminy Sicienko. Sprawia to fakt bliskiego sąsiedztwa miasta Bydgoszczy, a także przebiegających przez obszar gminy dróg: drogi krajowej nr 10 łączącej gminę ze Szczecinem i przez Toruń z Warszawą, krajowej nr 25 w kierunku Koszalina oraz nr 80
w kierunku Torunia. Południowy kraniec gminy przecina trasa kolejowa o pierwszorzędnym znaczeniu  Szczecin – Piła – Warszawa, ze stacjami w Zielonczynie i Pawłówku.

Gmina prowadzi stałą modernizację dróg, ulepsza ich nawierzchnię, buduje kolejne. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego przewidują powstanie nowych obszarów budownictwa mieszkaniowego i usługowego. Tereny te są kompleksowo uzbrojone.

Urząd Gminy w Sicienku
ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko

tel.: 52 31 17 441
e-mail: gmina@sicienko.pl
www.sicienko.pl

W Dąbrówce Nowej (Gmina Sicienko) planujemy budowę budynku wielorodzinnego o łącznej liczbie 18 mieszkań. Koszt tej inwestycji wyniesie prawie 7 073 000 zł.