Gmina Sępólno Krajeńskie

Gmina Sępólno Krajeńskie licząca 16 250 mieszkańców położona jest w powiecie sępoleńskim, w północno-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Powierzchnia Gminy Sępólno Krajeńskie to 229 km2. W jej skład wchodzi miasto Sępólno Krajeńskie, 2 samorządy osiedla oraz 24 sołectwa.

Na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie funkcjonuje Inkubator Przedsiębiorczości, z którego na preferencyjnych warunkach korzystają przedsiębiorcy z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie. Obiekt powstał przy ulicy Przemysłowej, na terenach przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej. Realizacja powyższego projektu, zakładała utworzenie inkubatora przedsiębiorczości, który wpłynie na podniesienie kompleksowości i dostępności oferty dla przedsiębiorców. Głównym celem utworzenia Inkubatora było zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej i wsparcie doradcze nowo powstającym i rozwijającym się firmom i w konsekwencji wzrost zatrudnienia.

Teren inwestycyjny Gminy zlokalizowany jest na obszarze Sępoleńskiego Parku Przemysłowego. Obszar jest dogodnie skomunikowany – lokalizacja przy drodze wojewódzkiej nr 241 (posiada bezpośredni zjazd) oraz sąsiedztwo drogi krajowej nr 25 (w odległości 64 km od Bydgoszczy oraz 106 km od Torunia) i obejmuje powierzchnię ok 31 ha w tym przedmiotem uzbrojenia było 7,4 ha. W skład parku przemysłowego wchodzą działki będące własnością Gminy Sępólno Krajeńskie, podmiotów prywatnych i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o łącznym areale ok 31 ha. Na przedmiotowym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy rzemieślniczej.

Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel.: +48 52 389 42 00
e-mail: sekretariat@gmina-sepolno.pl

www.gmina-sepolno.pl

W Gminie Sępólno Krajeńskie planujemy budowę jednego budynku wielorodzinnego o łącznej liczbie 26 mieszkań. Koszt tej inwestycji wyniesie ponad 9 036 000 zł.