Gmina Nowe

Gmina Nowe

Gmina Nowe to gmina miejsko-wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim. W skład gminy wchodzi 10 sołectw: Bochlin, Gajewo, Mały Komorsk, Mątwy, Milewko, Morgi, Osiny, Rychława, Tryl, Zdrojewo. Siedzibą gminy jest miasto Nowe.

Według danych z 30 czerwca 2007 gminę zamieszkiwały 10 693 osoby. Natomiast według danych z 31 grudnia 2017 roku gminę zamieszkiwało 10 371 osób.

Urząd Gminy Nowe
Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe

tel.: +48 52 333 72 10
e-mail: nowe@gminanowe.pl
www.gminanowe.pl

Koncepcja architektoniczo-budowlana dla inwestycji w Nowem przewiduje budowę jednego budynku wielorodzinnego o łącznej liczbie 30 mieszkań. Koszt inwestycji wyniesie ponad 10 680 000 zł.