Gmina Mrocza

Gmina Mrocza

Gmina Mrocza leży na południowo-wschodnim krańcu Pojezierza Południowopomorskiego, na Pojezierzu Krajeńskim, w zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie nakielskim. Sąsiaduje z gminami: Więcbork, Sośno (powiat sępoleński), Sicienko (powiat bydgoski ziemski), Nakło nad Notecią, Sadki (powiat nakielski) oraz Łobżenica (powiat pilski - woj. wielkopolskie). Zachodnia granica gminy jest jednocześnie granicą województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

Malowniczy obszar Gminy Mrocza położony na Wysoczyźnie Krajeńskiej, w zachodniej części województwa Kujawsko – Pomorskiego jest bogaty licznie występujące walory przyrodnicze oraz kulturowe. Najważniejsze z nich to 21 jezior (o powierzchni w sumie 374 ha, z czego dominujące znaczenie ma 6 jezior zajmujących łącznie 324 ha : Witosławskie, Wieleckie, Rościmińskie Duże, Rościmińskie Małe, Miętus, Ostrowo) i rzeki - Rokitka i Orla (których długość w gminie wynosi 31,3 km), Krajeński Park Krajobrazowy, Rezerwat „Jezioro Wieleckie”, 11 parków wiejskich, międzynarodowa ścieżka rowerowa EURO - ROUTE R-1 prowadząca znad kanału La Manche we Francji do Moskwy oraz obiekty zabytkowe (sakralne, zespoły dworskie oraz parkowo-pałacowe, w tym zabytki architektury) i imprezy kulturalne o zasięgu lokalnym i wojewódzkim.

Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
Plac 1 Maja 20, 89-115 Mrocza
tel. +48 386 74 10
e-mail: urzad@mrocza.pl
www.mrocza.pl

Koncepcja architektoniczno-budowlana dla inwestycji w Mroczy przewiduje budowę budynku wielorodzinnego o łącznej liczbie 43 mieszkań. Koszt inwestycji wyniesie ponad 14 715 000 zł.