Gmina Pruszcz

Gmina Pruszcz rozpościera się na obszarze 141 km2 z liczbą mieszkańców 9,5 tys. Tworzą ją 24 wsie rozplanowane w 20 sołectw. Sprawną komunikację zapewnia dobrze rozwinięta sieć dróg oraz przebiegająca przez gminę droga ekspresowa S5, jak i dwie linie kolejowe. Duże znaczenie dla rozwoju gospodarczego ma budowa „węzła Pruszcz” przy S5, co wpływa na wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych położonych w jego pobliżu. Przez gminę przebiega również linia kolejowa nr 131 (C-E 65) relacji: Tczew – Bydgoszcz – Inowrocław – Chorzów z dwoma stacjami kolejowymi w Pruszczu i Parlinie o znaczeniu państwowym oraz regionalna linia kolejowa nr 201 Gdynia – Kościerzyna – Maksymilianowo – Bydgoszcz – Nowa Wieś Wielka.

Lokalny samorząd stwarza warunki do zamieszkania i działania na terenie gminy, oferując pomoc, jak i prawny mechanizm zwolnień w podatkach od nieruchomości dla inwestorów. Władze gminy Pruszcz od wielu lat stawiają na zrównoważony rozwój z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania. Skutecznie pozyskiwane są środki unijne. Dzięki temu zrealizowano szereg inwestycji, mających na celu polepszenie warunków życia mieszkańców i dalszy rozwój obszaru.

Pruszcz cechuje się wysoką siłą nabywczą konsumentów, możliwością uzupełnienia oferty handlowo-usługowej oraz atrakcyjnymi cenami gruntów w stosunku do większych aglomeracji miejskich. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Pruszcz obejmuje ok. 50 ha terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Oznacza to zielone światło dla potencjalnych deweloperów poszukujących atrakcyjnego miejsca na inwestycję. Na terenie gminy sprawnie działają instytucje regionalne, zajmujące się wsparciem dla przedsiębiorców. Liczne szlaki turystyczne przebiegające przez gminę zachęcają do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Władze gminy Pruszcz od wielu lat stawiają na zrównoważony rozwój z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania. Skutecznie pozyskuje się środki unijne. Dzięki temu zrealizowano szereg inwestycji, mających na celu polepszenie warunków życia mieszkańców i dalszy rozwój obszaru.

Urząd Gminy Pruszcz

ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz
tel.: +48 52 562 43 00
e-mail: pruszcz@pruszcz.pl
www.pruszcz.pl

W Gminie Pruszcz planujemy budowę dwóch budynków wielorodzinnych o łącznej liczbie 50 mieszkań w miejscowości Wałdowo. Koszt tej inwestycji wyniesie ponad 20 505 000 zł.