Gmina Strzelno

Miasto i Gmina Strzelno, jednostka samorządu terytorialnego o statucie miejsko-wiejskim, położona jest administracyjnie w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie mogileńskim, na pograniczu Kujaw i Wielkopolski. Od północy z gminami Janikowo i Inowrocław (powiat inowrocławski) Gmina graniczy, od wschodu z gminą Kruszwica (powiat inowrocławski), od południa z gminami Jezioro Wielkie (powiat mogileński) i Orchowo (powiat słupecki, województwo wielkopolskie), od zachodu z gminą Mogilno (powiat mogileński).

Całkowity obszar gminy wg stanu na dzień 31 maja 2004 roku wynosi 185,28 km2 (18 528 ha), z czego 4,46 km2 (446 ha) zajmuje teren miasta. Gminę zamieszkuje łącznie 12 411 mieszkańców, w tym 6 071 w mieście.

Urząd Miejski w Strzelnie
ul. dr J. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno
tel.: +48 52 318 22 00
e-mail: miasto@strzelno.pl
www.strzelno.pl

W Gminie Strzelno planujemy budowę 60 mieszkań.