Kontakt

Adres

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa
"KZN - Bydgoski" Sp. z o.o.

adres: ul. Studzienna 12/14 lok. 22
              88-100 Inowrocław

NIP: 5562792842
REGON: 389853793
KRS: 0000951883
Numer konta bankowego: 64 11301075 0002 6192 4620 0001

Kapitał zakładowy: 52 433 650,00 zł, wpłacony w całości.

Kontakt

Zarząd
Prezes Zarządu - Szymon Łepski
+48 797 204 775 | s.lepski@simkznbydgoski.pl

Dział Administracji - Biuro Spółki
Magdalena Chajzler
+48 797 725 996 | biuro@simkznbydgoski.pl

Kontakt dla mediów | m.chajzler@simkznbydgoski.pl

Dział Inwestycji
Sławomir Hanczewski
+48 797 316 864 | s.hanczewski@simkznbydgoski.pl